Kort Fakta

dam_orange_130x130

Kort fakta om Denzir
Denzir är ett registrerat varumärke för HIP (Hot Isostatic Pressed) yttriumoxid-stabiliserad zirkoniumdioxid.

bent_bar_130x130_r15

Styrka
Denzir är marknadens starkaste och hållbaraste keramiska material och visar både hög frakturresistens och böjhållfasthet. Denzir har genomgått långa kliniska studier med bästa möjliga resultat för både kronor och broar. Inga konkurrerande material kommer i närhet av dessa mätbara resultat.

hipjointball_130x130_r15

Vävnadsvänlighet
Denzir är ett av de mest vävnadsvänliga materialen som finns. Det är mindre benäget att samla på sig plack och har använts inom ortopedisk kirurgi i över 25 år.

Estetik
Med en innerkärna av Denzir och ett yttlager av porslin får man samma optiska egenskaper som en äkta tand.

fysikaliska_egenskaper_130x130

Sammansättning
Denzir består till >99wt% av ZrO², HfO², Y²O³ varav Y²O³ utgör 5,15±0,2wt% och HfO²<5wt%.
Kornstorlek: <0,5µm
Brottseghet: 9-10 MPaVm
Böjhållfasthet: 1000-1300 MPa
Termisk expansion: 10,6×10-6K-1
Röntgenkontrast: som metall
Polerbarhet: mycket god

Inga kända interaktioner med andra material.

iso_130x130_r15

Certifiering
Denzir är en specialanpassad produkt som överensstämmer med kraven enligt LVFS 2003:11. Denzir som kärnmaterial uppfyller kraven för användning som dental keram enligt ISO 6872 och den medicinska standarden enligt ISO 13356. 


Denzir är FDA godkänt för försäljning i USA.