Så här går det till

Undersokning_130x130

1. Undersökning
Det första steget är att din tandläkare undersöker vilken eller vilka tänder som behöver förnyas. Därefter föreslår hon eller han den lösning som fungerar bäst i just din mun.

2A_130x130
2B_130x130

2. Preparation
Dina nya tänder ska sitta stadigt. Antingen förankras de nya tänderna på ett implantat som först opereras fast i käkbenet eller så förankras de på gamla tänder, som då behöver anpassas för att den nya tanden ska passa på den gamla tanden, detta kallas för preparation och utförs av din tandläkare.

En krona (en tand 2A) eller en bro (flera tänder 2B) fästs antingen på befintlig tand/tänder eller implantat.

3_130x130

3. Avtryck och färgprov
En ny tand ska fungera och se likadan ut som dina övriga tänder. Din tandläkare tar därför ett avtryck, färgprov och bitprov dina tänder som skickas till en tandtekniker.

4_130x130

4. Gipsmodell
Med hjälp av tandavtrycket gör tandteknikern en kopia av dina tänder i gips. Denna kopia används sedan som modell för att göra dina nya tänder.

5_130x130

5. Scanning och design
Gipsmodellen scannas in med en så kallad 3D-scanner och omvandlas till en matematisk kopia, som tandteknikern utformar med hjälp av ett designprogram och skapar den nya tanden i datorn.

6_130x130

6. Tillverkning
Utifrån den matematiska kopian i steg 5 tillverkar en datorstyrd fräs den nya tanden av ett stycke Denzir. Den höga noggrannheten gör att funktion och utseende hos tanden blir exakt så som tandteknikern designat.

 

7. Färdigställande
För att ge tanden sitt slutgiltiga utseende lägger tandteknikern på ett tunt lager porslin. Detta ytskikt justerar färgen så att din nya tand ser helt naturlig ut och passar med dina övriga tänder.

5_130x130

8. Tanden på plats
Slutligen sätter din tandläkare den nya tanden på plats och du kan visa upp ditt nya leende.