Om Denzir

gladtjej_130x130

Det starkaste och vackraste leendet
De senaste deceniet har inneburit en revolution inom tandvården, inte minst när det gäller återskapandet av 
tänder. Ett av de viktigaste framstegen är lanseringen av helkeramiska alternativ. Med Denzir och den nya tekniken är det idag möjligt att ge nytillverkade tänder samma egenskaper och känsla som riktiga tänder.

akthetsbevis_130x130_r15

Äkthetsbevis
Kliniska studier och lång erfarenhet visar att Denzir är överlägset för tillverkning av nya tänder. Det finns idag ett flertal leverantörer av helkeramik, för de ovana kan dessa material visuellt likna produkter från Denzir. Tyvärr har dessa material undermåliga om ens några kliniska studier som grund för användning av deras material. Begär ditt äkthetsbevis från din tandläkare för att försäkra dig om att du fått Denzir i munnen.

Styrka
Den första viktiga egenskapen är styrkan. Det helkeramiska materialet är starkt som stål och kan därför användas till såväl broar som kronor vid alla typer av tandersättningar.

bro038_130x130

Estetik
Den andra viktiga egenskapen är de optimala utseendet. En tand av Denzir tillverkas med hjälp av datormodeller i en industriell cad/cam-process och får därmed en perfekt passform. Denzirtanden släpper, till skillnad från en metall-keramisk tand, igenom ljus vilket också bidrar till att den ser ut som en vanlig tand.

Vävnadsvänlighet
Den tredje, men inte desto mindre viktiga egenskapen, är vävnadsvänligheten. Det helkeramiska materialet är snällt mot kroppen och har därför använts inom ortopedisk kirurgi i över 25 år. Studier visar också att Denzir är mindre benäget att samla på sig plack. En egenskap som minskar risken för irritationer i tandköttet och gör att tänderna känns helt naturliga.